சீரியல் நடிகை ஜெயஸ்ரீ த ற் கொ லை மு யற்சி! உயிருக்கு போராட்டம்… ப க்கம் ப க்கமாக எ ழுதியிருந்த கடிதம் சி க்கியது

சின்னத்திரை நடிகை ஜெயஸ்ரீ த ற் கொ லைக்கு மு யன்ற நிலையில் அவருக்கு மருத்துவமனையில் தீ விர சி கிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சீரியல் நடிகை மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்து கொள்ள தன்னை கணவர் ஈஸ்வர் து ன் பு றுத்துவதாக ஜெயஸ்ரீ பொலிசில் பு கார் அளித்தார்.இதையடுத்து பொ லிசார் ஈஸ்வரை கை து செய்த நிலையில் பின்னர் ஜா மீனில் வெளியில் வந்தார்.

இந்நிலையில் குடும்ப பி ரச்சனை கா ர ணமாக நடிகை ஜெயஸ்ரீ தற்கொலை முயற்சி செய்துள்ளார்.இதையடுத்து த னியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவருக்கு அங்கு தீ விர சி கிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Loading...

த ற் கொ லை முயற்சிக்கு முன்னர் பக்கம் பக்கமாக அவர் கடிதம் எழுதி வைத்துள்ளார்.அதில் நான் வாழ்கையில் தோ ற்றுவிட்டேன், ஈஸ்வரும் அவர் பெற்றோரும் தான் என்னை இந்த நி லைக்கு த ள்ளி வி ட்டனர் என எழுதியுள்ளார்.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *